Zamówienia publiczne

Postępowania w trakcie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2024 – AKTUALIZACJA
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2024
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023
Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej – Zamówienie Publiczne
25.05.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pt. „Remont szatni i natrysków w budynku pływalni krytej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Kurdwanów – Nowy” znak sprawy A.272.2.2022
24.05.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ WĘGLA znak sprawy A.272.1.2022
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022
21.12.2021 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

01.06.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak sprawy A.272.2.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak sprawy A.272.2.2021

08.04.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Międzyszkolnym Basenie Pływackim w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Międzyszkolym Basenie Pływackim w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Zamówienia publiczne - Archiwum

Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej – Zamówienie Publiczne
01.12.2020 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

25.09.2020 Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23

Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa 50 ton koksu do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była : sukcesywna dostawa 50 ton koksu opałowego grubości> 40 mm gat. I oraz 10 ton węgla kamiennego orzech gat. I za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy :Usługi Transportowe Roboty Ziemne Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran […]

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza – etap I na MBP Śródmieście w Krakowie

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23

Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz
Usługi do organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego

Usługa hotelowa i restauracyjna, wynajem sal konferencyjnych wraz z infrastrukturą oraz zapewnienie transportu autokarowego na potrzeby organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego.

Zapytanie ofertowe – Łącznik hali tenisowej z budynkiem zaplecza kortów

Przedmiotem jest wykonanie i montaż łącznika z konstrukcji stalowej pokrytej powłoką PCV, łączącego halę tenisową z budynkiem zaplecza kortów tenisowych.

Najem lokalu bufetu KSOS
Modernizacja istniejacej centrali DOSPEL w KSOS
Sukcesywna dostawa 50 ton koksu i 20 ton węgla
Remont natrysków basen KSOS Nowa Huta
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza MBP Śródmieście

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23

Remont dachu hali basenowej w KSOS
Dostawa produktów żywnościowych dla BSW Lubogoszcz

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10.

Remont instalacji wody MBP Śródmieście

04.01.2019 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest ”  Remont instalacji wody użytkowej i wody hydrantowej na terenie MBP Śródmieście – poziom podbasenie”  za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  ” LeedAir  Sp z o.o. z Krakowa

Wykonanie dokumentacji dla remontu MBP Śródmieście

Pełna specyfikacja do pobrania w poniższym załączniku w pliku ZIP Do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_A_272_1_2019_KSOS , wielkość pliku: 24.75 MB

Zakup szorowarki basenowej

  Informacje w załączniku do pobrania 04.12.2018r Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu z dnia 29.11.2018r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: „ Zakup 1 szt. maszyny szorująco-zbierającej na teren pływalni i zaplecza szatniowego zgodnie z zamieszczoną specyfikacją’’ – do realizacji zadania wybrano ofertę […]

Ochrona BSW Lubogoszcz

Ochrona BSW Lubogoszcz  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonymw trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, zgodnie z grafikami pełnienia […]

Zakup 2 szt.małych szorowarek basenowych

 Informacje w załączniku Do pobrania: Zapytanie_ofertowe_szorowarki_male_2_szt , wielkość pliku: 521.63 KB 28.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania małe szorowarki , wielkość pliku: 117.33 KB

Zakup szorowarek basenowych

  Informacje w załączniku do pobrania Do pobrania: Zapytanie_ofertowe_szorowarki_duze_2_szt , wielkość pliku: 687.96 KB 28.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania duze szorowarki , wielkość pliku: 111.81 KB

Odkurzacz Basenowy

27.11.2018 Rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę odkurzacza basenowego. Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy MARINE 3S Polska Aleksander Woliński. Do pobrania: Odkurzacz_Basenowy_1_2 , wielkość pliku: 289.46 KB Odkurzacz_Basenowy_2_2 , wielkość pliku: 223.39 KB

Modernizacja budynku kortów tenisowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH którego przedmiotem jest modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów. Dnia 10.10.2017 r. podpisana została umowa na roboty budowlane dotyczącemodernizacji budynku kortów tenisowych na terenie KSOS w Krakowie, al.Powstania Warszawskiego nr 4, działka nr 455/5, obręb 5, Śródmieście, zwykonawcą SDR – BUD sp. z […]

Modernizacja budynku kortów tenisowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH którego przedmiotem jest modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów. Dnia 10.10.2017 r. podpisana została umowa na roboty budowlane dotyczącemodernizacji budynku kortów tenisowych na terenie KSOS w Krakowie, al.Powstania Warszawskiego nr 4, działka nr 455/5, obręb 5, Śródmieście, zwykonawcą SDR – BUD sp. z […]

Hala balonowa, kocioł grzewczy – sprzedaż zbędnych składników rzeczowych

Dostawa 50 ton koksu dla BSW Lubogoszcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Dostawę 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnej wartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I o minimalnej wartości opałowej Qir 28 000kJ/kg do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince […]

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ‚Przebudowa parku sportowego KSOS w Krakowie – etap 1’

13.07.2018 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej,wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro( Dz.U. z 2010 , Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami art. 4 pkt. 8 ustawyPZP) na: „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ‚Przebudowa parku sportowego KSOSw Krakowie – etap 1’’. Do realizacji […]

Przebudowa Parku Sportowego KSOS w Krakowie – etap 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.„Przebudowa Parku Sportowego KSOS w Krakowie – etap 1”- przetarg nieograniczony. Znak sprawy: A.273.10.2018/KSOS Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa.zip 01.06.2018 Działając na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych,Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 13.1 SIWZ w tensposób, że wprowadza prawidłowy termin składania ofert, ujawniony wogłoszeniu […]

Zajęcia z JOGI

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.( Dz.U. z 2010 , Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) 1. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowyal. Powstania Warszawskiego 6, […]

Wymiana zasobników c.w.u. oraz osprzętu w KSOS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest ” Wykonanie kompleksowych prac dotyczących wymiany 3 szt. zasobników c.w.u. oraz rurociągu osprzętu zasobników zgodnie z przedmiarem” w budynku Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego al. Powstania Warszawskiego, wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych […]

Przebudowa parku sportowego KSOS

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.„Przebudowa parku sportowego KSOS”- przetarg nieograniczony. Znak sprawy A.273.9.2018/KSOS Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa.zip 09.05.2018 180509 Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 1 180509 Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 2 14.05.2018 18.05.2018 180518 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Do pobrania: 180427 ogłoszenie o zamówieniu , wielkość pliku: 220.86 KB 180427 […]

Wykonanie pokrycia dachowego w BSW Lubogoszcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonymw trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku „Świetlicy” w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej ”Lubogoszcz”w Kasince Małej zgodnie z załączonym przedmiarem robót od Zleceniodawcyza najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy SIMDACH SZYMON SIEDLARZ,33 – 334 Kamionka Wielka, Bogusza 14, Kraków, 25.04.2018 […]

Remont natrysków os. Kolorowe 29b

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na remont części natrysków basenowych wraz z wymianą paneli natryskowych w obiekcie Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta oś. Kolorowe 29 b wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ PROiBID” mgr inż. Zbigniew Idzik ul. Teligi 23/33 […]

Wykonanie usługi wymiany parkietu

30.04.2018 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest ” Wykonanie usługi wymiany parkietu o powierzchni 202 m2 na sali gimnastycznej nr25 na obiekcie Międzyszkolny Basen Pływacki ” Śródmieście ” ul. Fr. Nullo 23, Kraków” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Parkiet Expert Grzegorz Grabowski , Myślenice

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w BSW Lubogoszcz

 ZAPYTANIE OFERTOWE- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYMw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej,wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.1.Zamawiający: Gmina Miejska Kraków- Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6 ,31-541 Kraków.2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku „Świetlicy” w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 3. Termin […]

OCHRONA FIZYCZNA WRAZ Z OBSŁUGĄ PIECÓW C.O I DROBNYMI PRACAMI KONSERWATORSKIMI

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie przy al.Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz”w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, […]

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Szanowni Państwo, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pn.„Termomodernizację międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie” (Znak sprawy: A.273.2.2018). 25.01.2018 Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty stanowiące załączniki do audytów energetycznych Budynku nr 1 (załącznik nr […]

Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z Podziałem na zadania – liczba zadań 10”Oferty należy składać w terminie do 01.02.2018 r. do […]

Modernizacja budynku kortów tenisowych

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem jest modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego zgodnie z architektonicznym projektem wykonawczym i dokumentacją stanowiącą załączniki […]

Dokumentacja Projektowa

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie zaprasza do złożenia oferty, dotyczącej postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. */„Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy Superścieżka – Park Sportowy na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. […]

Dostawa koksu i węgla

 Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków,informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest sukcesywna dostawa 50 ton koksu opałowego oraz 15 ton węgla kamiennego. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, iż w postępowaniu na „Sukcesywną dostawe […]

Wymiana zbiornika retencyjnego

 Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków,informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest wymiana zbiornika retencyjnego oraz wymiana złoża filtracyjnego we filtrze. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, iż w postępowaniu pn. „Zadanie nr 1. Wymiana […]

Urządzenia do kontroli i dozowania środków chemicznych

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków,Informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest dostawa wraz z montażem urządzenia do kontroli i dozowania środków chemicznych na podbaseniu Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29b. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Krakowski Szkolny Ośrodek […]

Projekt techniczny

 Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciupostępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest opracowanie projektu technicznego pn.„Remont i modernizacja basenu pływackiego na terenie Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta w Krakowie na osiedlu Kolorowym 29b” Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy […]

Dwutlenek chloru

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciupostępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest „Dostawa produktu Supra Activia – 0,4 % roztworu dwutlenku chloru zawierającego 4,76 g CIO2 w postaci płynnej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie” Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny […]

Chemia

Zapytanie ofertowe chemia.Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowieprzy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciupostępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, któregoprzedmiotem jest „Dostawa produktów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie”W związku z zapytaniami z dnia 17 stycznia 2017 r. dotyczącym postępowania pn. „ Dostawa produktów […]

Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

 Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie  przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10″ Oferty należy składać w terminie do 24.01.2017 r. do godziny 10:00 w biurze […]

Olej opałowy

 Zapytanie ofertowe – olej opałowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę 15 000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzania kortów tenisowych KSOS przy al. Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy ARGE Paliwa Sp. z o.o. Kraków, ul. Wielicka 22A. Kraków, 21.12.2016 […]

Zapytanie ofertowe Cykliczna dostawa koksu i Węgla

DOSTAWA CYKLICZNA KOKSU I WĘGLAZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro.1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 631-549 Kraków.2. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa 50 ton koksu opałowego grubego >40 mm gat. II, minimalna […]

Przebudowa zjazdu w KSOS

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU DO KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO IM „SZARYCH SZEREGÓW” NA DZ. NR 450/1 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE Z UL. KORDYLEWSKIEGO PRZETARG NIEOGRANICZNY – NR OGŁOSZENIA 52145 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 11.05.2016 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z […]

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA: MIĘDZYSZKOLNEGO BASENU PŁYWACKIEGO KRAKÓW NOWA HUTA, OS. KOLOROWE 29 BZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro.1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 631-549 Kraków2. Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja […]

Audyt Energetyczny

 AUDYT ENEGETYCZNYZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYMw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro. 1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 631-549 Kraków2. Opis przedmiotu zamówienia: Audyt energetyczny dla budynku Międzyszkolnego BasenuPływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29 b w Krakowie w […]

Remont instalacji Elektrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków2. Opis przedmiotu zamówienia: Remont instalacji elektrycznej w budynku KSOS al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie na I piętrze (instalacje: […]

Wykonanie badań mikrobiologicznych

 Wykonanie badań mikrobiologicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniuna „Wykonanie badań mikrobiologicznych na potrzeby własne pobrane przez próbkobiorcę z niecek basenów KSOS w Krakowie (al. Powstania Warszawskiego 6, ul. Wysłouchów 34a, ul. Francesco Nullo 23 oraz os. Kolorowe 29b)” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Jars Sp. z o.o. Łajski, […]

Dostawa produktów do uzdatniania wody basenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniuna „Dostawy produktów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie (al. Powstania Warszawskiego 6, ul. Wysłouchów 34a, ul. Francesco Nullo 23 oraz os. Kolorowe 29b) z dopuszczalną tolerancją do minus 15 % wolumenu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją” za najkorzystniejszą uznano […]

Produkty żywnościowe

Kraków: Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10Numer ogłoszenia: 6848 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznegozawarcia umowy ramowejustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów […]

15000 litrów oleju opałowego

 Zapytanie ofertowe 15000 litórw oleju opałowego. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na,,Sukcesywną dostawę 15 000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzaniakortów tenisowych KSOS przy al.Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie” zanajkorzystniejszą uznano ofertę firmy TAURUS S.Byczek A.Byczek Sp.Jawna32-200 Miechów ul.Racławicka 24 Do pobrania: Zapytanie ofertowe olej opałowy , wielkość pliku: 432.89 KB

Przegląd kominiarski

 Zapytanie ofertowe przegląd Kominiarski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniuna usługę okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych w ośrodkach basenowych KSOS w Krakowie: al. Powstania Warszawskiego 6, ul. Wysłouchów 34, os. Kolorowe 29b oraz ul. Francesco Nullo 23 za najkorzystniejszą uznano ofertę Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Wadowicach, os. Kopernika […]

Dostawa koksu i węgla do BSW Lubogoszcz w Kasince Malej

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę koksu i węgla do BSW Lubogoszcz wKasince Malej. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniuna „Dostawę 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnej wartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. Io minimalnej […]

Wykonanie remontów w placówkach KSOS etap drugi

 Wykonanie remontów w placówkach KSOS  w zakresie wymalowania ścian, postawienie ścian działowych oraz wymiany sanitariatów. Do pobrania: Protokół wyboru oferty , wielkość pliku: 130.23 KB Zapytanie ofertowe – remonty pomieszczeń , wielkość pliku: 550.17 KB Załącznik nr1 , wielkość pliku: 3.31 MB Załącznik nr2 , wielkość pliku: 62.76 KB Protokół wyboru oferty GK i FN II , wielkość pliku: 344.38 […]

Wykonanie remontu w ośrodkach KSOS w Krakowie

 Wykonanie remontu w ośrodkach KSOS w zakresie prac uszczelniających izolację wewnetrzną i zewnetrzną. Do pobrania: Protokół wyboru , wielkość pliku: 227.91 KB Ogloszenie o zamowieniu publicznym w zakresie uszczelnienia izolacji , wielkość pliku: 570.67 KB Załącznik nr 1 – uszczelnienie plaży , wielkość pliku: 525.01 KB Załącznik nr 2 – izolacja przeciwwilgociowa , wielkość pliku: 147.84 KB Załącznik nr […]

Dostawa produktów żywnościowych

 Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz Do pobrania: SIWZ Dostawa produków żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz , wielkość pliku: 351.66 KB Informacja o wyborze oferty – żywność Lubogoszcz , wielkość pliku: 478.4 KB

Chemia Basenowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniuna „Dostawy produktów chemii basenowej do uzdatniania wody basenowejna potrzeby basenów KSOS w Krakowie (al. Powstania Warszawskiego 6,ul. Wysłouchów 34a, ul. Francesco Nullo 23 oraz os. Kolorowe 29b) z dopuszczalną tolerancją do minus 10 % wolumenu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją”za najkorzystniejszą uznano […]

Opracowanie Aktualizacji Pozwolenia Wodno-Prawnego

 Opracowanie aktualizacji pozwolenia wodno-prawnego Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „opracowanie aktualizacji pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody ze źródła na stoku Lubogoszcz dla potrzeb własnych Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej za najkorzystniejszą uznano ofertę Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego „PRO GEO” 31-161 Kraków ul. Szlak 10/5. Kraków, 17.02.2015 r.  […]

Projekt zasilania kortów z MPEC

 Zapytanie – ogłoszenie – projekt zasilania kortów z MPEC Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „opracowanie kompleksowego projektu zasilania w ciepło obiektów KSOS na terenie kortów tenisowych z siecie MPEC” w Krakowie za najkorzystniejszą uznano ofertę 3E SYSTEM ul.Łanowa 22, 30-725 Kraków Kraków, 27.02.2015 r.  Do pobrania: Projekt […]

Projekt instalacji elektrycznej solary

  Projekt instalacji elektrycznej Solary Do pobrania: Projekt_instalacji_elektrycznej_solary , wielkość pliku: 356.77 KB Informacja o wyborze oferty – elektryka solarów , wielkość pliku: 139.31 KB

Olej opałowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę 15 000 litrów oleju opałowego na potrzeby ogrzania kortów tenisowych KSOS przy al. Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy ARGE Paliwa Sp. z o.o. Kraków, ul. Wielicka 22A. Kraków, 23.01.2015 r. Do pobrania: Olej Opałowy , […]

Przeglądy elektryczne

Przeglądy elektryczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „1. wykonanie rocznych przeglądów elektrycznych strefy „mokrej” obiektów basenowych KSOS położonych w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6, ul. Wysłouchów 34a, ul. Francesco Nullo 23 i na os. Kolorowym 29b , 2. wykonanie rocznych przeglądów oświetlenia ewkuacyjnego w obiektach przy […]

Dokumentacja projektowa OSRKN

 Wykonanie dokumentacji projektowej częsci systemu solarów w OSRKN Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKrakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „wykonanie dokumentacji projektowej celem prawidłowego podłączenia istniejącej na budynku instalacji foto-galwanicznej (solarnej) na potrzeby podgrzania c.w.u. i wody basenowej w obiekcie przy ul. Wysłouchów 34a w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Biuro Inżynierskie […]

Dostawa cykliczna 50 ton koksu

  Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówieńpublicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania […]

Remont ścian i sufitów

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówieńpublicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego […]

Remont rozdzielni elektrycznej

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówieńpublicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego […]

Bilans Cieplny MBP Nowa Huta

 Kraków, 08.04.2014 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków2. Opis przedmiotu zamówienia: sporządzenie bilansu cieplnego dla obiektu Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Nowa Huta, os. Kolorowe 29b w celu przedłożenia do wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej MPEC w związku z przeprowadzonymi działaniami energooszczędnymi: docieplone ściany boczne i stropodach, […]

Montaż zbiornika przelewowego

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówieńpublicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego […]

Archiwum

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.