Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ‚Przebudowa parku sportowego KSOS w Krakowie – etap 1’

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ‚Przebudowa parku sportowego KSOS w Krakowie – etap 1’

13.07.2018

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej,
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
( Dz.U. z 2010 , Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami art. 4 pkt. 8 ustawy
PZP) na:

„Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. ‚Przebudowa parku sportowego KSOS
w Krakowie – etap 1’’.

Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy:


Zakład Remontowo Budowlany WOLBUD Wojciech Wolas , ul. Widna 30 A,
31-46 4 Kraków , za kwotę : brutto 29 889,00 zł

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.