Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców przy KSOS w Krakowie

Rok szkolny 2023/2024

KSOS – CENTRUM sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
MBP – SRÓDMIEŚCIE  sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
MBP – NOWA HUTA  sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
OSiR – KURDWANÓW NOWY  sala/grota + 1x pływanie 150,00 zł/rok
Drugie dziecko -50%
Trzecie i kolejne  wolne od opłat
Dotyczy wszystkich Ośrodków KSOS: 1 godzina sala 50 zł/rok
od 1 stycznia 2020 r. 1 godzina sala 20 zł/mc płatne jednorazowo

 

Badanie kwalifikacyjne przez lekarza w KSOS – Centrum 30 zł/rok
KSOS – CENTRUM 100,00 zł/rok
MBP – SRÓDMIEŚCIE 100,00 zł/rok
MBP – NOWA HUTA 100,00 zł/rok
OSiR – KURDWANÓW NOWY 100,00 zł/rok
Drugie dziecko -50%
Trzecie i kolejne  wolne od opłat
Sekcja ( badminton,  tenis stołowy, szachy, rolki, crosskid, fitness, taniec towarzyski) 150,00 zł/rok
Tenis ziemny 200,00 zł/rok
Tenis ziemny – Szkoły 100,00 zł/rok
Drugie dziecko -50%
Trzecie i kolejne  wolne od opłat

Jak działa Rada Rodziców - kim jesteśmy?

Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców dzieci, działająca przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. „Szarych Szeregów”, powołana do reprezentowania ogółu Rodziców w kontaktach z Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi placówkę oraz innymi instytucjami i organizacjami.

W Radzie Rodziców zasiada 7 osób reprezentujących ok. 7500 dzieci i młodzieży. Można zatem stwierdzić, iż Rada Rodziców, mając swoje  umocowanie prawne w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe, jako reprezentacja ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania Ośrodka. Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi, uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka, opiniowanie projektu planu finansowego składanego na każdy rok budżetowy.

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest również gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Ośrodka, służących zarówno wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Bardzo dziękujemy za wpłaty, dzięki nim  możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności wychowanków KSOS. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych wychowanków pod różnymi postaciami: nagrody, puchary, odznaki pływania, gadżety, sprzęt sportowy, fundowane są wydarzenie kulturalne, wszystko co sprawia, że zajęcia w KSOS są przyjemniejsze dla dzieci. Dbamy również o zdrowie naszych podopiecznych finansując konsultacje dietetyczne oraz porady lekarza ortopedy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Jak się z nami skontaktować?

rada.rodzicow@ksos.pl

tel. +48 12 411 58 66

Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY KSOS W KRAKOWIE
PKO-BANK POLSKI –S.A O/I W KRAKOWIE
UL. WIELOPOLE 17

21 1020 2892 0000 5502 0015 5226

Jak dokonać przelewu na konto Rady Rodziców?

NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym  w Krakowie Al. Powstania Warszawskiego 6

NR KONTA:  21 1020 2892 0000 5502 0015 5226

NAZWA ZLECENIODAWCY: Imię i nazwisko dziecka adres / lub szkoły

TYTUŁEM: Dobrowolna wpłata na pomoc dla Ośrodka ( Nazwisko instruktora)

  • BASEN – KSOS Centrum
  • BASEN Fr.Nullo
  • BASEN Kurdwanów Nowy
  • BASEN Nowa Huta

Skład Rady Rodziców przy KSOS w Krakowie

Przewodniczący Rady Rodziców Lidia Wróblewska-Galara
Członek Prezydium Rady Rodziców Anna Melnyk
Członek Prezydium Rady Rodziców Iwona Nowicka
Członek Rady Rodziców Maciej Broniatowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Grzegorczyk
Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Dela
Członek Komisji Rewizyjnej Michał Balicki

Archiwum

Wycieczka z okazji Dnia Dzicka

Rada Rodziców zaprasza na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka! Sandomierz – Zamek w Janowcu – Kazimierz Dolny

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
Uchwała RR nr 2/2020 z dnia 21 maja
Zebranie Rady Rodziców 24.02.2020

Przewodnicząca Rady Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym informuje, że dnia 24 lutego 2020 roku o godzinie 18:00

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.