Uchwała RR nr 2/2020 z dnia 21 maja

Uchwała RR nr 2/2020 z dnia 21 maja

Uchwała nr 2/2020
RADY RODZICÓW W KSOS
z dnia 21.05.2020 r.
w sprawie
zmiany struktury Rady Rodziców

Na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Rada Rodziców uchwala co następuje:

  • §1

  1. W skład Prezydium, wchodzą:
  2. Przewodniczący Rady Rodziców- Lidia Wróblewska-Galara ,
  3. dwóch Członków Prezydium Rady Rodziców- Janusz Koźmik, Agata Konieczna,
  4. W skład Komisji Rewizyjnej, wchodzą:
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mariusz Sokołowski,
  6. dwóch członków Komisji Rewizyjnej- Grzegorz Grymek, Monika Buczek,
  7. Pozostali:
  8. Członek Rady Rodziców- Monika Szymańska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.