Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza – etap I na MBP Śródmieście w Krakowie

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza – etap I na MBP Śródmieście w Krakowie

Ogłoszenie nr 532477-N-2020

z dnia 2020-04-20

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie zaprasza do udziału w podstępowaniu:

A. 272.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych,szatni i korytarza – etap I na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23 – Roboty budowlane

 

Transmisja ON-LINE z otwarcia ofert 05.05.2020 g. 10:15

 

 

Odpowiedź na pytania z dnia 21 kwietnia znak sprawy A.272.3.2020

 

pytania z dnia 21 kwietnia

karta centrali wentylacyjnej

 

Odpowiedź na pytania z dnia 23 kwietnia znak sprawy A.272.3.2020

 

pytania z dnia 23 kwietnia

 

Odpowiedź na pytania z dnia 27 kwietnia znak sprawy A.272.3.2020

 

pytania z dnia 27 kwietnia

dane techniczne sauny

 

Odpowiedź na pytania z dnia 29 kwietnia znak sprawy A.272.3.2020

 

pytania z dnia 29 kwietnia

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 05 maja 2020 godzina znak sprawy A.272.3.2020

 

Protokół z otwarcia ofert A.272.3.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21 maja 2020, znak sprawy A.272.3.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2020

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane, znak sprawy A.272.3.2020 z dnia 16 czerwca 2020

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia A.272.3.2020 z dnia 16.06.2020

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu A.272.3.2020

A.272.3.2020 SIWZ etap I

A.272.3.2020 Zal 1 do SIWZ Formularz_oferty etap I

A.272.3.2020 Zal 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy etap I

A.272.3.2020 Zal 3 do SIWZ Osw dot spelnienia war udz w post etap I

A.272.3.2020 Zal 4 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia etap I

A.272.3.2020 Zal 5 do SIWZ

A.272.3.2020 Zal 6 do SIWZ Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej etap I

A.272.3.2020 Zal 7 do SIWZ Wykaz osob etap I

A.272.3.2020 Zal 8 do SIWZ Wykaz robot budowlanych etap I

A.272.3.2020 Zal 9 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia etap I

A.272.3.2020 Zalacznik nr 1 do IPU Wzor karty gwarancyjnej etap I

A.272.3.2020 Zalacznik nr 2 do IPU Grupy robot i zwiazane z nimi czynnosci etap I

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.