Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 581819 znak sprawy A.272.4.2020

z dnia 2020-09-07

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn:
„Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4, 31-541 Kraków”

 

18.09.2020

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z dniem 18.09.2020 r. unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.” Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum , Al. Powstania Warszawskiego 4 , 31-541 Kraków”, znak sprawy A.272.4.2020

 

18.09.2020 unieważnienie postepowania A.272.4.2020

 

21.09.2020

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, że ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane w systemie BZP.

 

21.09.2020 Ogłoszenie nr 510180833 unieważnienie postępowania

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 581819 znak sprawy A.272.4.2020

A.272.4.2020 SIWZ

A.272.4.2020 Zal 1 do SIWZ Formularz_oferty

A.272.4.2020 Zal 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

A.272.4.2020 Zal 3 do SIWZ Osw dot spelnienia war udz w post

A.272.4.2020 Zal 4 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

A.272.4.2020 Zal 5 do SIWZ dokumentacja projektowa

A.272.4.2020 Zal 6 do SIWZ Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

A.272.4.2020 Zal 7 do SIWZ Wykaz osob

A.272.4.2020 Zal 8 do SIWZ Wykaz robot budowlanych

A.272.4.2020 Zal 9 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

A.272.4.2020 Zalacznik nr 1 do IPU Wzor karty gwarancyjnej

A.272.4.2020 Zalacznik nr 2 do IPU Grupy robot i zwiazane z nimi czynnosci

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.