Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie zaprasza do złożenia oferty, dotyczącej postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. */„Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy Superścieżka – Park Sportowy na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie, na działkach
nr 455/5 i 450/1 obr. 5 Śródmieście, w tym zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy oraz budowa stałego zadaszenia kortu wraz z budową węzła cieplnego”/*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Superścieżki – Park Sportowy na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę PPA PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O., SP.K, ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków, za kwotę 48 000 zł netto, 59 040 zł brutto oraz ze skróconym terminem wykonania zamówienia publicznego o 21 dni.

Kraków, 21.06.2017 r. 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.