21.12.2021 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

21.12.2021 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

znak sprawy A.272.3.2021.

pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ

2. załącznik nr 1,5 do SWZ – Formularz Oferty i Oświadczenie Wykonawcy

3. załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Oferty Cenowej

4. Zał. nr 3_Opis Przedmiotu Zamówienia

5. Zał. nr 4_umowa

 

29.12.2021

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2021

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 z dnia 29.12.2021

 

12.01.2022

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA 2 oraz 4-10

 

13.01.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA 3

 

13.01.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA 11

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.