Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz

Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz

31.01.2020

Protokół z otwarcia ofert:

16.01.2020

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie zaprasza do udziału w podstępowaniu: A. 272.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :

„Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz” w Kasince Małej, z podziałem na zadania- liczba zadań: 10.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.