01.06.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak sprawy A.272.2.2021

01.06.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak sprawy A.272.2.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak sprawy A.272.2.2021

pod nazwą „Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum – eatp II, Al. Powstania Warszawskiego 4, 31-541 Kraków”.

Do pobrania:
Odpowiedzi na pytania z dnia 09.06.2021

odpowiedź do pytania z dnia 09 czerwca 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 15.06.2021

A.272.2.2021 kwota na sfinansowanie zamówienia

Postępowanie A.272.2.2021 – informacja z otwarcia ofert z dnia 16.06.2021 r.

informacja z otwarcia ofert z dnia 16 czerwca 2021

05.07.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym – znak sprawy A.272.2.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_05.07.2021 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.