Dostawa produktów żywnościowych dla BSW Lubogoszcz

Dostawa produktów żywnościowych dla BSW Lubogoszcz

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10.

07.02.2019

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa produktów 
żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince 
Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10″ złożono w terminie 
oferty wykazane w załączniku „protokół z otwarcia ofert „.

Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania nastąpi po 
przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego złożonych ofert pod względem 
formalnym.
 

Protokół z otwarcia ofert.

15.02.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

21.02.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty w 9 częsci postępowania – jajka

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.