Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Szanowni Państwo,

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pn.
„Termomodernizację międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie” (Znak sprawy: A.273.2.2018).

25.01.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty stanowiące załączniki do audytów energetycznych Budynku nr 1 (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Budynku nr 2 (załącznik nr 4 do SIWZ).

Załącznik do audytu energetycznego Budynku nr 1 1/3 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Załącznik do audytu energetycznego Budynku nr 1 2/3 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Załącznik do audytu energetycznego Budynku nr 1 3/3 (załącznik nr 3 do SIWZ)

Załącznik do audytu energetycznego Budynku nr 2 (załącznik nr 4 do SIWZ)

26.01.2018

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 zamieszczamy wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaktualizowany załącznik nr
12 do SIWZ.

180126 Odpowiedzi na pytania wykonawców

180126 Załącznik 12 wzór umowy

05.02.2018

180205 Informacja o złożeniu ofert

08.03.2018

180308 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej do pobrania dokumentacja Postępowania.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.