Modernizacja budynku kortów tenisowych

Modernizacja budynku kortów tenisowych

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem jest modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego zgodnie z architektonicznym projektem wykonawczym i dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ, tj. przedmiarami robót dla poszczególnych branży.
Budynek kortów tenisowych zlokalizowany jest w Krakowie, przy al. Powstania Warszawskiego 4, na działce nr 455 obr. 5 Śródmieście.
Na roboty budowlane zlecane w ramach przedmiotowego zamówienia składają się następujące główne etapy: prace wyburzeniowe, prace budowlane stanu surowego, prace wykończeniowe.

170818 Zawiadomienie, ogłoszenie o unieważnieniu przetargu oraz informacja 86 ust. 5 pzp.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.