Ochrona BSW Lubogoszcz

Ochrona BSW Lubogoszcz

Ochrona BSW Lubogoszcz 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, zgodnie z grafikami pełnienia służby otrzymanymi
od Zleceniodawcy za najkorzystniejszą uznano ofertę firmę :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela- Małopolska” Sp. z .o. o. 33-100 Tarnów , Al. Piaskowa 10

Kraków, 13.12.2018 r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.