25.09.2020 Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

25.09.2020 Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 4

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

A.272.5.2020 ogloszenie nr 589547-N-2020 z dnia 25 wrzesnia 2020

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

„Wymiana nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia ziemnych kortów tenisowych na obiekcie KSOS Centrum – etap I, Al. Powstania Warszawskiego 4 , 31-541 Kraków”.

 

12.10.2020 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 12.10.2020

21.10.2020 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy A.272.5.2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A.272.5.2020

 

Pliki do pobrania:

 

A.272.5.2020 ogloszenie nr 589547-N-2020 z dnia 25 wrzesnia 2020

A.272.5.2020 SIWZ

A.272.5.2020 Zal 1 do SIWZ Formularz_oferty

A.272.5.2020 Zal 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

A.272.5.2020 Zal 3 do SIWZ Osw dot spelnienia war udz w post

A.272.5.2020 Zal 4 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

A.272.5.2020 Zal 5 do SIWZ dokumentacja projektowa

A.272.5.2020 Zal 6 do SIWZ Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

A.272.5.2020 Zal 7 do SIWZ Wykaz osob

A.272.5.2020 Zal 8 do SIWZ Wykaz robot budowlanych

A.272.5.2020 Zal 9 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

A.272.5.2020 Zalacznik nr 1 do IPU Wzor karty gwarancyjnej

A.272.5.2020 Zalacznik nr 2 do IPU Grupy robot i zwiazane z nimi czynnosci

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.