Dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie
przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego
przedmiotem jest „Dostawa produktu Supra Activia – 0,4 % roztworu dwutlenku chloru zawierającego 4,76 g CIO2 w postaci płynnej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, iż w postępowaniu na „Dostawa produktu Supra Activia – 0,4 % roztworu dwutlenku chloru zawierającego 4,76 g CIO2 w postaci płynnej na potrzeby basenów KSOS w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy CAP Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Klonowa 3, 67-200 Głogów.

Kraków, 20.01.2017 r.
 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.