OCHRONA FIZYCZNA WRAZ Z OBSŁUGĄ PIECÓW C.O I DROBNYMI PRACAMI KONSERWATORSKIMI

OCHRONA FIZYCZNA WRAZ Z OBSŁUGĄ PIECÓW C.O I DROBNYMI PRACAMI KONSERWATORSKIMI

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie przy al.Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz”w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, zgodnie z grafikami pełnienia służby otrzymanymi od Zleceniodawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz”w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, zgodnie z grafikami pełnienia służby otrzymanymi
od Zleceniodawcy za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy SOLID SEURITY Sp.z o.o. BIURO REGIONALNE ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków

Kraków, 07.03.2018 r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.