Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z Podziałem na zadania – liczba zadań 10”
Oferty należy składać w terminie do 01.02.2018 r. do godziny 10:00 w biurze Zamawiającego w Bazie Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej
Publiczne otwarcie ofert: 01.02.2018 r. o godzinie 10:10 w biurze Zamawiającego w Bazie Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej22.01.2018

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich w treści ogłoszenia, zawartości SIWZ i projektu umowy wydłużamy termin składania ofert do dnia 01.02.2018 godzina 10:00.

Jednocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi 01.02.2018 godzina 10:10 w siedzibie zamawiającego tj. BSW „Lubogoszcz”- Kasinka Mała.

02.02.2018

Informacja z otwarcia ofert – przetarg nieograniczony „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” z podziałem na zadania – liczba zadań 10 W dniu 01.02.2018 r. o godz. 10.10 nastąpiło otwarcie ofert złożonych do przetargu j. w.
W skład Komisji przetargowej weszli Jerzy Kościelny – przewodniczący, Maria Grzęda, Barbara Poręba.

Wpłynęły następujące oferty :
1. Zakłady Mięsne Szubryt, Chełmiec ul. Węgrzynek 50 – oferta dotyczy
zadania nr 1
2. F.P.H.U „Jędruś” Andrzej Trzupek Mszana Dolma ul. Jana Pawła II 4 –
oferta dotyczy zadań 1-10
3. Zakład Produkcji Pieczywa s. c. Barbara Marszalik, Andrzej Marszalik,
Krzysztof Marszalik, Kasinka Mała 660 (kod 34-734) – oferta dotyczy
zadania nr 3
4. Samar sp. z o. o. Nowy Sącz ul. Tarnowska nr 113 – oferta dotyczy
zadnia nr 2
5. Fermy Kur Niosek Anna Baran Siepraw ul. Jana Pawła II 178 – oferta
dotyczy zadania 9
Wszystkie oferty zostały dopuszczone.
KSOS BSZW „Lubogoszcz” dziękuje oferentom za złożenie ofert.

06.02.2018

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.