Przebudowa parku sportowego KSOS

Przebudowa parku sportowego KSOS

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.
„Przebudowa parku sportowego KSOS”- przetarg nieograniczony.

Znak sprawy A.273.9.2018/KSOS

Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa.zip

09.05.2018

180509 Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 1

180509 Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 2

14.05.2018

18.05.2018

180518 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.