Dostawa koksu i węgla do BSW Lubogoszcz w Kasince Malej

Dostawa koksu i węgla do BSW Lubogoszcz w Kasince Malej

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę koksu i węgla do BSW Lubogoszcz w
Kasince Malej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu
na „Dostawę 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnej wartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I
o minimalnej wartości opałowej Qir 28 000kJ/kg do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z organizacją transportu i wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy P.W.ATEX Sp. z o.o., 44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3.

Kraków, 28.07.2015 r.
 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.