Zapraszamy do zapisu na zajęcia korekcyjne na rok szkolny 2023/2024.

ELEKTRONICZNE ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ:

Zapisy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej na rok szkolny 2023/2024 rozpoczną się:

4 września 2023r. o godz.16.00 – dotyczy OSR Kurdwanów Nowy i MBP Nowa Huta

5 września 2023r. o godz.16.00 – dotyczy KSOS Centrum i MBP Śródmieście

 

Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci z Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zapisu dziecka można dokonać wyłącznie poprzez Elektroniczny System Zapisów www.zapisy.ksos.pl (wyjątek stanowią grupy wad kończyn dolnych i skolioz zaawansowanych, do których zapisy odbywają się u nauczyciela prowadzącego daną grupę).

Zajęcia dla dzieci z wadami kończyn dolnych odbywają się w KSOS Centrum przy al. Powstania Warszawskiego 6 oraz MBP Śródmieście przy ul. Francesco Nullo 23. Zajęcia z grupami skolioz zaawansowanych odbywają się we wszystkich ośrodkach poza MBP Nowa Huta.

Przypominamy, że rejestracja na zajęcia ważna jest na jeden rok szkolny. Każdego roku wymagana jest nowa rejestracja. Podczas nowej rejestracji można użyć loginu i hasła do logowania z ubiegłego roku.

Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją:
– Klauzula Informacyjna
– Zasady Elektronicznego Systemu Zapisów
– Regulamin uczestnictwa
– Oświadczenie rodziców

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.