Usprawiedliwianie nieobecności

Informację o absencji dziecka na zajęciach korekcyjnych rodzic/opiekun prawny może przekazywać:

Elektroniczny System Zapisów
Drogą elektroniczną po zalogowaniu się do Elektronicznego System Zapisów na stronie www.zapisy.ksos.pl,
Elektroniczny System Zapisów
1
Usprawiedliwienie rodzica lub zwolnienie lekarskie
Pisemnie (usprawiedliwienie rodzica lub zwolnienie lekarskie dostarczone nauczycielowi prowadzącemu),
2
12 410 64 21
Telefonicznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia po zakończeniu przez niego pracy dydaktycznej w danym dniu (15 minut od zakończenia zajęć)
3
Osobiście
Osobiście nauczycielowi prowadzącemu zajęcia po zakończeniu przez niego pracy dydaktycznej w danym dniu (15 minut od zakończenia zajęć).
4

Przy usprawiedliwieniu rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podać nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia, dzień  i godzinę zajęć.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.