Zapraszamy do zapisu na zajęcia korekcyjne na rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy do zapisu na zajęcia korekcyjne na rok szkolny 2022/2023.

Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci z Gminy Miejskiej Kraków.

ELEKTRONICZNE ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ:

1 WRZEŚNIA  2022r O GODZ. 16.00 – DOTYCZY OSiR KURDWANÓW NOWY I MBP NOWA HUTA

2 WRZEŚNIA 2022r O GODZ 16.00 – DOTYCZY KSOS CENTRUM I MBP ŚRÓDMIEŚCIE

 

Zapisu dziecka można dokonać wyłącznie poprzez Elektroniczny System Zapisów www.zapisy.ksos.pl (wyjątek stanowią grupy wad kończyn dolnych i skolioz zaawansowanych, do których zapisy odbywają się u nauczyciela prowadzącego daną grupę).

Zajęcia dla dzieci z wadami kończyn dolnych odbywają się w KSOS Centrum przy al. Powstania Warszawskiego 6 oraz MBP Śródmieście przy ul. Francesco Nullo 23. Zajęcia z grupami skolioz zaawansowanych odbywają się we wszystkich ośrodkach poza MBP Nowa Huta.

Przypominamy, że rejestracja na zajęcia ważna jest na jeden rok szkolny. Każdego roku wymagana jest nowa rejestracja. Podczas nowej rejestracji można użyć loginu i hasła do logowania z ubiegłego roku.

Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją:
– Klauzula Informacyjna
– Zasady Elektronicznego Systemu Zapisów
– Regulamin uczestnictwa
– Oświadczenie rodziców

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.