III edycja Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wyjątkowych krakowianek

III edycja Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wyjątkowych krakowianek

Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki pozostawała często niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w obyczajowości, wciąż nie zawsze jest dostrzegana. Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Pragnąc podkreślić niezwykły wpływ kobiet i ich wyjątkową postawę na rzecz kształtowania lepszego świata, prezydent Krakowa ogłosił 3. trzecią edycję Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej i zachęca do przesyłania propozycji kandydatur niezwykłych krakowianek.

Patronka nagrody, czyli Kazimiera Bujwidowa to krakowianka, której Polki w dużej mierze zawdzięczają prawa do studiów wyższych, stworzyła bowiem pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym w Krakowie, angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych, a swoją siłą i wolą walki inspiruje nas do dziś.

Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem niezwykłym kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze miasto. Nagroda pozwala tworzyć silną reprezentację kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierać kobiety w ich działaniach oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć.

Zgodnie z uchwałą nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”, tytuł przyznaje corocznie prezydent Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody za poprzedni rok kalendarzowy. Laureatki nagrody otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki oraz mają prawo do używania znaku graficznego nagrody. Mogą być dodatkowo uhonorowane wymienianiem ich w krakowskich wydawnictwach dotyczących działalności na rzecz równości.

Kapituła Nagrody powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Zarządzeniem nr 3818/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołał Kapitułę opiniującej kandydatury do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023”.

Kandydatury można zgłaszać do 16 lutego przy użyciu poniższego formularza:

Formularze prosimy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w jednej z możliwych form:

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  • znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności,
  • zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia,
  • okres prowadzonej działalności,
  • efekty i zakres działań,
  • innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

  • prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa,
  • zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu,
  • do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac kapituły.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym: Gazeta Wyborcza Kraków, LoveKraków.pl, Miasto Kobiet, MamoPracuj.pl.

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.