Gimnastyka korekcyjna – zapisy

Gimnastyka korekcyjna – zapisy

Zapisu na zajęcia może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka na stronie www.zapisy.ksos.pl
Zapis elektroniczny obowiązuje na dany rok szkolny. Każdego roku wymagana jest nowa rejestracja. Podczas nowej rejestracji można użyć loginu i hasła do logowania z ubiegłego roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Krakowskim
Szkolnym Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów w Krakowie

ZASADY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU ZAPISÓW NA ZAJĘCIA KOREKCYJNE W KSOS

1. Zasady Elektronicznego Systemu Zapisów mają zastosowanie do Ośrodków:
• KSOS Centrum,
• OSR Kurdwanów Nowy,
• MBP Śródmieście,
• MBP Nowa Huta.
2. Zapisy na zajęcia korekcyjne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór do grup rozpoczyna się dnia:
• 01.09.2022r. o godz. 16.00 OSR Kurdwanów Nowy i MBP Nowa Huta
• 02.09.2022r. o godz. 16.00 KSOS Centrum oraz MBP Śródmieście

3. Zapisu na zajęcia może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka na stronie www.zapisy.ksos.pl
4. Zapis elektroniczny obowiązuje na dany rok szkolny. Każdego roku wymagana jest nowa rejestracja. Podczas nowej rejestracji można użyć loginu i hasła do logowania z ubiegłego roku.
5. Elektroniczny System Zapisów umożliwia zapisanie dziecka do grup wad postawy.
6. Zapisy do grup wad kończyn dolnych i skolioz odbywają się bezpośrednio u nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
7. Do rejestracji niezbędne są:
• adres e-mail,
• hasło własne (8 znaków),
• dane osobowe dziecka,
• dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych,

W czasie rejestracji konieczna jest znajomość i akceptacja:
• regulaminu uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych,
• zasad elektronicznego naboru,
• zgody na publikację wizerunku,
• klauzuli informacyjnej.
8. Zapisy elektroniczne dotyczą dzieci urodzonych w latach:
• KSOS Centrum: 6-15 lat,
• MBP Śródmieście: 6-15 lat,
• OSR Kurdwanów Nowy: 7-13 lat,
• MBP Nowa Huta: 6-12 lat.
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo zapisać dziecko przez Elektroniczny System Zapisów tylko do jednej wybranej grupy.
10. Zmiana grupy może nastąpić po wyrejestrowaniu dziecka przez rodzica z wcześniejszego zapisu w systemie elektronicznego naboru.
11. Elektroniczny System Zapisów umożliwia:
• zapis na zajęcia w jednej grupie wybranej prze rodzica/opiekuna prawnego,
• zmianę grupy po wcześniejszym wyrejestrowaniu z zajęć,
• w przypadku wolnych miejsc,
• zmianę danych: adresu zamieszkania, numeru telefonu itp.,
• usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach,
• wgląd do informacji o wolnych miejscach w grupach.
12. Elektroniczne zapisy do grup korekcyjnych kontynuowane są do dnia 31.03 danego roku szkolnego.
13. W przypadku zapisu po 01.01. danego roku szkolnego udział w zajęciach na pływalni odbywa się po wcześniejszej weryfikacji pływackich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.