Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców przy KSOS w Krakowie

Rok szkolny 2022/2023

KSOS – CENTRUM sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
MBP – SRÓDMIEŚCIE  sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
MBP – NOWA HUTA  sala + 1x pływanie 150,00 zł/rok
OSiR – KURDWANÓW NOWY  sala/grota + 1x pływanie 150,00 zł/rok
Drugie dziecko -50%
Trzecie i kolejne  wolne od opłat
Dotyczy wszystkich Ośrodków KSOS: 1 godzina sala 50 zł/rok
od 1 stycznia 2020 r. 1 godzina sala 20 zł/mc płatne jednorazowo

 

Badanie kwalifikacyjne przez lekarza w KSOS – Centrum 30 zł/rok
KSOS – CENTRUM 100,00 zł/rok
MBP – SRÓDMIEŚCIE 100,00 zł/rok
MBP – NOWA HUTA 100,00 zł/rok
OSiR – KURDWANÓW NOWY 100,00 zł/rok
Sekcja ( badminton,  tenis stołowy, szachy, rolki, crosskid, fitness, taniec towarzyski) 150,00 zł/rok
Tenis ziemny 200,00 zł/rok
Tenis ziemny – Szkoły 100,00 zł/rok

Jak działa Rada Rodziców - kim jesteśmy?

Rada Rodziców to organizacja rodziców dzieci, działająca przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. „Szarych Szeregów”, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem ośrodka, radą pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań Ośrodka.

W roku szkolnym 2022/2023 w Radzie Rodziców zasiada 7 osób reprezentujących ok. 7500 dzieci i młodzieży. Reasumując, można zatem stwierdzić, iż Rada Rodziców, mając swoje  umocowanie prawne w Ustawie o systemie oświaty, jako reprezentacja ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania Ośrodka.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, pytania, uwagi dotyczące Ośrodka lub naszej działalności, czekamy na Państwa głosy.  Zachęcamy do mailowego kontaktu rada.rodzicow@ksos.pl

Można się z nami również skontaktować osobiście, na zebraniach Rady Rodziców, o których informujemy umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej lub pod numerem telefonu: +48 12 411 58 66.

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Ośrodka, służących zarówno dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Naszą działalnością kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz skarbnik, wybierani przez członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
Wielu rodziców, czujących się współgospodarzami Ośrodka, wspomaga dyrekcję i nauczycieli w organizacji i prowadzeniu imprez oraz uroczystości Ośrodka.

Rodzice powinni mieć wpływ na to, w jaki sposób i z jakimi efektami odbywa się terapia ich dzieci, a działalność w Radzie Rodziców to umożliwia.

Pełnimy swoje funkcje społecznie i nie pobieramy za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.
  • Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy rodzicami a dyrekcją ośrodka.
  • Inicjujemy imprezy jak Dzień Dziecka, Św. Mikołaj, Bezpieczne Wakacje.
  • Inicjujemy oraz dofinansowujemy wycieczki np. do Warszawy, w Góry Świętokrzyskie.
  • Współfinansujemy nagrody na koniec roku szkolnego oraz nagrody w konkursach.
  • Staramy się pozyskać środki na sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne itp.

Więcej niż 70% z darowizn jest wydawanych bezpośrednio na dzieci.

Szczegółowy opis zakresu działalności Rady Rodziców znajdą Państwo w naszym regulaminie. O bieżącej działalności informujemy na stronie internetowej oraz na tablicy.

Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych, comiesięcznych składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszego ośrodka.

Sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani wydatkami ponoszonymi na bieżącą działalność, zachęcamy do kontaktu z nami. Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic dziecka naszego Ośrodka w dowolnej chwili może się z nimi zapoznać.

Wpłat można dokonywać na nasze konto lub osobiście w rejestracji do lekarzy w holu na parterze.

Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY KSOS W KRAKOWIE
PKO-BANK POLSKI –S.A O/I W KRAKOWIE
UL. WIELOPOLE 17

21 1020 2892 0000 5502 0015 5226

Jak dokonać przelewu na konto Rady Rodziców?

NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym  w Krakowie Al. Powstania Warszawskiego 6

NR KONTA:  21 1020 2892 0000 5502 0015 5226

NAZWA ZLECENIODAWCY: Imię i nazwisko dziecka adres / lub szkoły

TYTUŁEM: Dobrowolna wpłata na pomoc dla Ośrodka ( Nazwisko instruktora)

  • BASEN – KSOS Centrum
  • BASEN Fr.Nullo
  • BASEN Kurdwanów Nowy
  • BASEN Nowa Huta

Skład Rady Rodziców przy KSOS w Krakowie

Przewodniczący Rady Rodziców Lidia Wróblewska-Galara
Członek Prezydium Rady Rodziców Anna Melnyk
Członek Prezydium Rady Rodziców Iwona Nowicka
Członek Rady Rodziców Maciej Broniatowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Grzegorczyk
Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grymek
Członek Komisji Rewizyjnej Michał Balicki

Archiwum

Wycieczka z okazji Dnia Dzicka

Rada Rodziców zaprasza na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka! Sandomierz – Zamek w Janowcu – Kazimierz Dolny

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
Uchwała RR nr 2/2020 z dnia 21 maja
Zebranie Rady Rodziców 24.02.2020

Przewodnicząca Rady Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym informuje, że dnia 24 lutego 2020 roku o godzinie 18:00

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.