Konkurs „Rysujemy Stopami”

Konkurs „Rysujemy Stopami”

Stopy są bardzo ważnym elementem naszego szkieletu. Bardzo często to właśnie ich nieprawidłowe ustawienie powoduje ból, dyskomfort i przekłada się na późniejsze wady postawy.

Dlatego o stopy należy dbać i często je ćwiczyć. W ramach tego ćwiczenia w marcu 2023 roku przeprowadzony został konkurs „Rysujemy Stopami”. Wzięły w nim udział dzieci uczęszczające na zajęcia korekcyjne w grupach wad kończyn w KSOS Centrum oraz dzieci uczęszczające na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w MBP Śródmieście i MBP Nowa Huta.

Tegorocznym tematem zmagań było hasło „WIOSNA W BIEGU”. Swoje prace dzieci wykonały podczas zajęć (dwie kolejne godziny lekcyjne). Uczestnicy rysowali stopami używając kredek, farb i flamastrów. Spośród wszystkich prac konkursowych (ok 700) 160 wyróżniono i umieszczono na wystawach:
● w holu głównym KSOS-Centrum
● w Ośrodku MBP Śródmieście
● w Ośrodku MBP Nowa Huta
Autorzy wyróżnionych prac zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Konkurs „Rysujemy Stopami” organizowany jest od wielu lat i stał się miłą tradycją
Działu Gimnastyki Korekcyjnej. Dzieci z chęcią biorą udział w tej imprezie, przy której bawiąc się jednocześnie poprawiają kondycję swoich stóp, a  spółzawodnictwo staje się dodatkową motywacją do ćwiczeń.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie! Gratulujemy autorom wyróżnionych prac.
Nauczyciele Działu Gimnastyki Korekcyjnej

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.