DRUGA EDYCJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”

DRUGA EDYCJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”

Nauczenie dzieci w wieku szkolnym zasad udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważne i rekomendowane, a nabyte w tym zakresie umiejętności pozostają na całe życie. Szkolenia te mają największy i najdłużej trwający wpływ na zwiększenie częstości podejmowania RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przez świadków Nagłego Zatrzymania Krążenia.

W dniu 13.02.2023 ruszyła druga edycja Pilotażowego Programu Krakowscy Uczniowie Ratują Życie, który honorowym Patronatem objął Pan Rafał Komarewicz – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Celem Programu jest realizacja szkoleń uczniów klas V-VI samorządowych krakowskich szkół podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Druga edycja programu przewiduje 40 bloków szkoleniowych, podczas których doświadczeni i wykwalifikowani ratownicy dzielić się będą z uczniami swą wiedzą
i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Przedsięwzięcie z sukcesem wpisuje się w ideę wspierania rozwoju i edukacji krakowskich uczniów, a kształtowanie i umacnianie odpowiednich postaw w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej niewątpliwie uznać należy jako przejaw działalności statutowej KSOS.

Wspólnie wspierajmy rozwój naszych dzieci i kształtujmy w nich odpowiednie wzory obywatelskich zachowań.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.