Zdrowy i bezpieczny wypoczynek w bazie Lubogoszcz

Zdrowy i bezpieczny wypoczynek w bazie Lubogoszcz

Biorąc pod uwagę specyfikę bazy oraz różnorodność osób korzystających z pobytu w niej, obserwując gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych, a dotyka to również dzieci i młodzież.
Z inicjatywy Dyrekcji Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego  w bazie zostało przeprowadzone szkolenie z profilaktyki uzależnień oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnikami szkolenia były dzieci oraz pracownicy bazy.  Na szkoleniu zostały przedstawione  zagadnienia dotyczące używania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, alkoholu, papierosów, uzależnienia od telefonów i komputera . Ze względu na usytuowanie bazy został zakupiony defibrylator AED i  przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
z zastosowaniem AED.`

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.