Informacja o zdalnej pracy nauczycieli – instruktorów KSOS wg. wytycznych MEN

Informacja o zdalnej pracy nauczycieli – instruktorów KSOS wg. wytycznych MEN

Szanowni Rodzice, Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Dotyczy: Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia regulujące prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz określające zasady prowadzenia nauczania na odległość, a także oceniania i klasyfikowania uczniów.

W ślad za nowymi regulacjami prawnymi Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy od dnia 30 marca 2020 r. codziennie – od poniedziałku do soboty o godz. 12.00 udostępniać będzie na swoich wszystkich kanałach informacyjnych cykl filmów instruktażowych zaadresowanych do dzieci i młodzieży. Materiały filmowe przygotowane zostaną przez nauczycieli – instruktorów Ośrodka i oprócz zestawu stosownych ćwiczeń, będą zawierać również cenne informacje dotyczące celowości aktywności ruchowej, jej wpływu na zdrowie, jak również wiele ciekawostek wzbogacających wiedzę teoretyczną.
Każdego dnia prezentowane będą trzy filmiki, które tematycznie nawiązywać będą do programów dydaktycznych realizowanych przez każdy z działów KSOS – Dział Pływania, Dział Gimnastyki Korekcyjnej oraz Dział Rekreacji i Sportu.
Zapraszam do śledzenia naszych kanałów informacyjnych i proszę o udostępnienie informacji Państwa podopiecznym.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.