KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór do kolejnej edycji pilotażowego Programu „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”, który honorowym patronatem objęty został przez Pana Rafała Komarewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Pierwsza edycja pilotażowego Programu mającego na celu realizację szkoleń uczniów klas V-VI samorządowych krakowskich szkół podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy z sukcesem wpisała się w ideę wspierania rozwoju i edukacji krakowskich uczniów, a kształtowanie i umacnianie odpowiednich postaw w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej niewątpliwie uznać należy jako przejaw działalności statutowej KSOS. Szkolenia, każdorazowo trwające 2 jednostki lekcyjne (45 min – zajęcia teoretyczne i 45 min – zajęcia praktyczne), odbywać się będą na terenie szkół, które zakwalifikują się do Programu. Każda szkoła do Programu może zgłosić maksymalnie trzy klasy w jednym terminie.

Według międzynarodowych wytycznych nauczenie dzieci w wieku szkolnym z udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważne i  rekomendowane, a nabyte w tym zakresie umiejętności pozostają na całe życie. Szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym mają największy i najdłużej trwający wpływ na zwiększenie częstości podejmowania RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przez świadków Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Celem Programu jest realizacja szkoleń uczniów klas V-VI samorządowych krakowskich szkół podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Program będzie realizowany w formie szkolenia trwającego 2 godziny lekcyjne (45 min – zajęcia teoretyczne i 45 min – zajęcia praktyczne) i odbywać się będzie na terenie szkół, które zakwalifikują się do Programu . Jedna szkoła może zgłosić do Programu maksymalnie trzy klasy w jednym terminie.

Proces rekrutacyjny rozpocznie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 12.00.
Zapisu dokonać będzie można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dedykowany panel na stronie internetowej ksos.pl.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy szkoleń w ramach pilotażowego Programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”:

LUTY: 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28
MARZEC: 2, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30
KWIECIEŃ: 3, 5, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27
MAJ: 5, 9, 11, 15, 17, 19, 29, 31
CZERWIEC: 5, 6

Elektroniczny proces naboru rozpocznie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 18 stycznia  2023