KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE

Objęty honorowym patronatem Pana Rafała Komarewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Program KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE,  mający na celu realizację szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów krakowskich szkół podstawowych z sukcesem wpisał się w ideę wspierania rozwoju i edukacji dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków. W dniu 5 lipca 2023 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr CXV/3116/23 w sprawie uruchomienia stałego programu szkolnego KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE.

W roku szkolnym 2023/2024 ww. Program, który ponownie honorowym patronatem objął Pan Rafał Komarewicz – obecnie Poseł na Sejm RP, zakłada realizację szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów wszystkich klas IV, VI i VIII krakowskich szkół podstawowych, z podziałem na etapy:
1) Kurs wstępny – uczniowie klas czwartych;
2) Kurs przypominający – uczniowie klas szóstych;
3) Kurs utrwalający – uczniowie klas ósmych.

Wzorem pierwszej edycji, Program ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” będzie realizowany w formie szkolenia trwającego 2 godziny lekcyjne (45 min – zajęcia teoretyczne i 45 min – zajęcia praktyczne). Danej szkole przydzielonych zostanie do trzech kolejno następujących po sobie dostępnych w Harmonogramie terminów, tak, by zapewnić szkolenie wszystkim klasom objętym Programem. W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuści możliwość wyznaczenia terminów nienastępujących po sobie. Realizacja szkoleń odbywać się będzie na terenie szkoły, dla maksymalnie trzech klas w jednym dniu.

Mając na uwadze zasięg przedsięwzięcia oraz istotne potrzeby organizacyjne, rekrutacja do Programu odbywać się będzie drogą komunikacji telefonicznej
i elektronicznej. Terminy szkoleń wyznaczone zostaną i zaproponowane przez Organizatora, z uwzględnieniem ilości oddziałów wszystkich klas IV, VI i VIII w danej szkole. Szkolenia rozpoczną się w listopadzie 2023 r. i zakończą w czerwcu 2024 r.

Kontakt telefoniczny: 12 411 72 20 lub 12 410 64 31
Kontakt mailowy: pierwsza.pomoc@ksos.pl

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 10 X  2023
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.