Loteria – Pożegnanie Lata 2022

Loteria – Pożegnanie Lata 2022

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się finałem wakacji w KSOS przesyłamy informacje organizacyjne.

Data: 26.08.2022 r.

Miejsce: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6

Godzina rozpoczęcia: 15.45

Harmonogram finału:

15.45 – 16.45 gry i zabawy dla wszystkich dzieci

17.00 – 17.30 losowanie nagród

Przypominamy, również że KSOS znajduje się w strefie płatnego parkowania dlatego też (oraz ze względu na dużą ilość osób, które będą uczestniczyły w imprezie) bardzo prosimy w miarę możliwości o wybranie transportu publicznego jadąc do KSOS (najwygodniej tramwajem do Ronda Grzegórzeckiego bądź Mogilskiego).

Na terenie obiektu znajdują się również stojaki na rowery.

Dla osób, które zdecydują się na przyjazd samochodem udostępniamy parking KSOS przy ul. Kordylewskiego oraz MBP Śródmieście na ul. F. Nullo 23 (parking przy kortach KSOS będzie wyłączony z użytku).
UWAGA: ilość miejsc parkingowych mocno ograniczona! Parking dostępny w godzinach 15.30 – 18.00.

Parking miejski (płatny) dostępny jest przy ul. Kordylewskiego oraz al. Powstania Warszawskiego.

WIELKI FINAŁ naszych półkolonii sportowych

Zapraszamy na WIELKI FINAŁ naszych półkolonii, 26 sierpnia spośród uczestników zostanie rozlosowana rodzinna wycieczka do DISNEYLAND w Paryżu oraz sprzęt sportowy…

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

1.

Udział dziecka w półkolonii organizowanej przez MOS/KSOS

2.

Rejestracja w systemie  elektronicznym w dniach
22-24.08.22

Panel rejestracyjny będzie czynny przez 48 godzin, w okresie od 22.08.2022 r. od godz. 12.00 do 24.08.2022 r. do godz. 12.00

3.

Obecność podczas losowania w dniu 26.08.2022 na obiekcie KSOS Centrum al. Powstania Warszawskiego 6

fot. Wzór formularza do rejestracji

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD PODCZAS SPORTOWEGO POŻEGNANIA WAKACJI W KSOS– 26 sierpnia 2022 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Losowania są Rada Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym oraz Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”.
 2. Współorganizatorem Losowania są Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” z siedzibą os. Zgody 13A, 31-950 Kraków.
 3. Sprzedaż turnusów uprawniających do wzięcia udziału w Losowaniu, rozpoczyna się
  w dniu 15 kwietnia 2022 r. i trwa do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00.
 4. Losowanie nagród odbędzie się w dn. 26.08.2022 r. między godz. 17.00 a 17.30 w KSOS Centrum na al. Powstania Warszawskiego 6.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia we wskazanym miejscu w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Udział w Losowaniu i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Losowaniu.

 

§2

Definicje

 1. Organizator – Rada Rodziców przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym oraz Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”.
 2. Współorganizator –  Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów
  z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” z siedzibą os. Zgody 13A, 31-950 Kraków.
 3. Uczestnik – uczestnik półkolonii zorganizowanej przez KSOS oraz MOS Kraków „Wschód” w okresie 27.06. – 26.08.2022 r.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki, na których odbywa się Losowanie nagród.

 

§3

Warunki uczestnictwa w losowaniu.

 1. Uczestnikiem Losowania  może  być  dziecko,  które  uczestniczyło  w  półkolonii organizowanej w dn. 27.06 -26.08.2022 r. w KSOS lub MOS Kraków „Wschód”.
 2. Przystępując do Losowania Uczestnik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje warunki Regulaminu losowania.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu
 4. Warunkiem uczestnictwa w Losowaniu jest spełnienie wszystkich warunków:
  1. uczestniczenia w przynajmniej jednym turnusie półkolonii organizowanej przez KSOS lub MOS Kraków „Wschód”,
  2. prawidłowo dokonana rejestracja na stronie internetowej ksos.pl
   w okresie od 22.08.2022 r. od godz. 12.00 do 24.08.2022 r. do godz. 12.00 (panel rejestracyjny czynny przez 48 godzin),
  3. obecność uczestnika zgłoszonego turnusu podczas Losowania nagród wraz
   z pełnoletnim opiekunem
   (warunek konieczny) w terminie 08.2022 r.
   w godz. 17.00-17.30 w KSOS Centrum na al. Powstania Warszawskiego 6,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Losowaniem.
 5. Wydawanie nagród laureatom Losowania nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Losowania w dniu 26.08.2022 r.
 6. Uczestnictwo w jednym turnusie półkolonii równa się jednej szansie na wygraną.
  W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednym turnusie uczestnik otrzymuje odpowiednią ilość szans na wygraną.
 7. Każdy uczestnik półkolonii w KSOS lub MOS Kraków „Wschód” otrzyma na podany przy rejestracji na półkolonie adres e-mail wiadomość z Regulaminem oraz wszelkimi informacjami na temat Losowania nagród.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail podczas rejestracji na półkolonie w KSOS lub MOS Kraków „Wschód” oraz indywidualne ustawienia poczty e-mail.
 9. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Losowania.
 10. Każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu Organizator nadaje unikatowy numer, o czym informuje Uczestnika w sposób e-mailowy.
 11. Każda osoba zarejestrowana podlega weryfikacji uczestnictwa w półkoloniach KSOS lub MOS Kraków „Wschód”.
 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych Zgłoszenia wprowadzonych przez Uczestnika po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Losowania.
 13. Błędnie wypełnione Zgłoszenie podlega dyskwalifikacji.

 

§4

Komisja

 1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością przebiegu Losowania.
 2. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

§5

Zasady losowania i nagrody

 1. Jeden Uczestnik  może  wygrać  więcej  niż  jedną  Nagrodę  w  Losowaniu, z  zastrzeżeniem  każdorazowego  spełnienia  warunków  przyznania  Nagrody w Losowaniu.
 2. W Losowaniu mogą wziąć udział jedynie uczestnicy, którzy spełniają warunki wymienione w §3, ust. 4.
 3. Losowanie odbędzie się wśród numerów, które przypisane są w systemie do danego zgłoszenia.
 4. Losowanie nagród rozpocznie się od nagród niższego rzędu, kończąc Losowaniem nagrody głównej.
 5. Osoba prowadząca Losowanie wywoła wylosowany numer trzykrotnie w odstępnie jednej minuty. Uczestnik, który się nie zgłosi traci prawo do wylosowanej nagrody. Po niezgłoszeniu się uczestnika po nagrodę Losowany jest następny numer.
 6. Brak jest możliwości rezygnacji z wylosowanej nagrody celem dalszego udziału kuponu w losowaniu nagród wyższego rzędu.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Nagrodami są:
  1. weekendowa wycieczka do Disneylandu w Paryżu dla trzech osób (uczestnik półkolonii w KSOS lub MOS Kraków Wschód oraz dwoje pełnoletnich opiekunów),
  2. sprzęt sportowy, m. in. rower, hulajnoga.
 9. Po wylosowaniu zwycięzcy nastąpi weryfikacja zgodności numeru z danymi identyfikacyjnymi zwycięzcy wskazanymi w zgłoszeniu.
 10. Podstawą wydania nagrody zwycięzcy jest podpisane przez niego Protokołu Odbioru Nagrody stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§6

Przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Losowaniu jest jednoznacznie uznawane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek) uczestnika półkolonii oraz jego opiekuna prawnego do celów:
  • organizacji losowania nagród
  • reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą administratora (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 80 poz. 904), poprzez publikację treści cyfrowych (filmy i zdjęcia) zawierających wizerunek (wyświetlanie, odtwarzanie, emisję, a także publiczne udostępnianie nagrania wideo, wydruk zdjęć zawierających wizerunek) utrwalonych podczas wydarzenia Sportowe pożegnanie wakacji – losowanie nagród (27.08.2021 r.), w obszarze witryn internetowych należących do Administratora, a także w obszarze wykorzystywanych przez Administratora witryn internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, w tym w ramach mediów społecznościowych, oraz mediów lokalnych i ogólnopolskich.
 2. Powyższa zgoda nie dotyczy takiego wykorzystania wizerunku/ imienia i nazwiska Oświadczającego bądź jego elementów, które mogłyby spowodować ośmieszenie lub poniżenie.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników losowania jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków
 4. Uczestnik Losowania ma prawo:
  • w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem i nie spowoduje usunięcia danych z wcześniej opublikowanych materiałów.
  • żądać od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.
 6. Odbiorcą danych są podmioty świadczące dla administratora obsługę techniczną w zakresie ww. mediów.
 7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska- adres e-mail: inspektor4@mjp.krakow.pl.

 

§7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Losowania, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż 24 godziny od zakończenia Losowania.
 2. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie 24 godzin od zakończenia Losowania.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Losowaniu, a także treść żądania.
 4. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: sekretariat@ksos.pl wpisując w temacie „Pożegnanie Lata – reklamacja” lub       listem poleconym na adres Organizatora   z dopiskiem „Pożegnanie Lata – reklamacja”.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym lub w wiadomości e-mail, wysłanej w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany
  w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Roszczenia związane z udziałem w Losowaniu przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Nad prawidłowością przebiegu Losowania czuwa Organizator i Komisja Losowania.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Losowania, postanowień Regulaminu i jego ostatecznej interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Losowania i określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej ksos.pl oraz w siedzibie Organizatora na al. Powstania Warszawskiego 6,
  31-541 Kraków.
 5. Wszelkie spory wynikające z Losowania są rozpatrywane przez właściwy dla Organizatora sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że KSOS znajduje się w strefie płatnego parkowania dlatego też (oraz ze względu na dużą ilość osób, które będą uczestniczyły w imprezie) bardzo prosimy w miarę możliwości o wybranie transportu publicznego jadąc do KSOS (najwygodniej tramwajem do Ronda Grzegórzeckiego bądź Mogilskiego).

Dla osób, które zdecydują się na przyjazd samochodem udostępniamy parking KSOS przy ul. Kordylewskiego oraz MBP Śródmieście na ul. F. Nullo 23.

UWAGA: ilość miejsc parkingowych mocno ograniczona!

Parking miejski (płatny) dostępny jest przy ul. Kordylewskiego oraz al. Powstania Warszawskiego.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.