Stan jakości wody 04.01.2021

Stan jakości wody 04.01.2021

Komunikat o stanie jakości wody

Pływalnia KSOS
al Powstania warszawskiego 6
31-541 Kraków

I. Rodzaj oraz ilość niecek na terenie KSOS Centrum*

  1. Niecka sportowa – obieg I

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Niecka sportowa

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 10.12.2020r.

System cyrkulacji – obieg I

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 22.10.2020r.

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 24.09.2019

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6 spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.