Dostawa 50 ton koksu dla BSW Lubogoszcz

Dostawa 50 ton koksu dla BSW Lubogoszcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Dostawę 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnej wartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I o minimalnej wartości opałowej Qir 28 000kJ/kg do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z organizacją transportu i wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy

„Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran” ul. Mała Poręba 68 b,33-300 Nowy Sącz.


Kraków, 12.07.2018 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.