Przebudowa Parku Sportowego KSOS w Krakowie – etap 1

Przebudowa Parku Sportowego KSOS w Krakowie – etap 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.
„Przebudowa Parku Sportowego KSOS w Krakowie – etap 1”- przetarg nieograniczony.

Znak sprawy: A.273.10.2018/KSOS

Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa.zip

01.06.2018

Działając na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych,
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 13.1 SIWZ w ten
sposób, że wprowadza prawidłowy termin składania ofert, ujawniony w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz pozostałych punktach SIWZ, tj. 14 czerwca 2018
roku, godzina 9.00.

W załączeniu SIWZ zawierająca w/w korektę.

07.06.2018

180607 Załącznik nr 14 KSOS Badanie podłoża geo

14.06.2018

180614 informacja o złożeniu ofert 

03.07.2018

180703 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.