Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

Dostawa produktów żywnościowych do BSW Lubogoszcz

 Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie 

przy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, informuje o wszczęciu 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy 
Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na 
zadania – liczba zadań 10″

Oferty należy składać w terminie do 24.01.2017 r. do godziny 10:00 w 
biurze Zamawiającego w Bazie Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w 
Kasince Małej

Publiczne otwarcie ofert: 24.01.2017 r. o godzinie 10:10 w biurze 
Zamawiającego w Bazie Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince 
Małej

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10”, zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 196145,80 zł bruttow tym na:

·         zadanie 1- dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin – 71.038,00 zł

·         zadanie 2 – dostawa ryb i przetworów rybnych – 6.470,00 zł

·         zadanie 3 – dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich – 21.000,00 zł

·         zadanie 4 – dostawa olejów i tłuszczy zwierzęcych lub roślinnych – 2.944,00 zł

·         zadanie 5 – dostawa produktów mleczarskich – 36.245,00 zł

·         zadanie 6 – dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych – 3.785,30 zł

·         zadanie 7 – dostawa różnych produktów spożywczych – 30.069,50 zł

·         zadanie 8 – dostawa napojów bezalkoholowych – 7.498,50 zł

·         zadanie 9 – dostawa jaj – 6.000,00 zł

·         zadanie 10 – produkty przetworzone – 11.095,50 zł

W przedmiotowym postępowaniu złożono w terminie następujące oferty:

Lp.        Nazwa oferenta       Adres siedzibyCena oferty brutto zł
1Szubryt Zakłady Mięsne33-395 Chełmiec
ul. Węgrzynek 50
Zad.1 – 64.638,50 
2F.P.H.U.”JĘDRUŚ”Andrzej Trzupek

34-730 Mszana Dolnaul.Jana Pawła II 4Zad.1  -67.592,50Zad.2 –   6.445,00Zad.3 – 22.400,00Zad.4 –    3.018,70Zad.5 –   37.469,00Zad.6 –    3.749,50Zad.7-   34.857,40Zad.8-     6.593,50Zad.9  –   5.040,00Zad.10 –11.500,10
3Zakład Produkcji Pieczywa S.C.B.A.K.Marszalik34-734 Kasinka Mała 660Zad.3  –  16.800,00
4Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska34-600 Limanowaul. Starodworska 7Zad.4 –    2.914,10Zad.5 –  34.515,50

Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania nastąpi po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego złożonych ofert pod względem formalnym.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.