Archiwum zamówień

Dostawa produktów żywnościowych dla BSW Lubogoszcz

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10.

Remont instalacji wody MBP Śródmieście

04.01.2019 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest ”  Remont instalacji wody użytkowej i wody hydrantowej na terenie MBP Śródmieście – poziom podbasenie”  za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  ” LeedAir  Sp z o.o. z Krakowa

Zakup szorowarki basenowej

  Informacje w załączniku do pobrania 04.12.2018r Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu z dnia 29.11.2018r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: „ Zakup 1 szt. maszyny szorująco-zbierającej na teren pływalni i zaplecza szatniowego zgodnie z zamieszczoną specyfikacją’’ – do realizacji zadania wybrano ofertę […]

Ochrona BSW Lubogoszcz

Ochrona BSW Lubogoszcz  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu prowadzonymw trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z obsługą pieców c.o i drobnymi pracami konserwatorskimi, zgodnie z grafikami pełnienia […]

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.