„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy II.

„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy II.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy II Grzegórzki do udziału w zaplanowanym na dzień 28 marca br. o godzinie 17.30 w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Sądowej 4 spotkaniu w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach I-VII”.  W trakcie debaty zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu które powinny zostać zrealizowane przez Miasto.

W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzeja Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek siedmiu Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.