Aquathlon

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 14 maja (sobota) zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat na nową imprezę sportową organizowaną w naszym ośrodku: A Q U A T H L O N

Czym jest Aquathlon?

Aquathlon jest dyscypliną dwu etapową łączącą pływanie i bieganie. Oficjalna data pierwszych zawodów aquathlonowych jest nieznana. Korzeni wyścigów łączących pływanie i bieganie możemy doszukać się w latach 50 XX wieku, kiedy to w Australii ratownicy wodni organizowali zawody, gdzie w pi erwszej kolejności uczestnicy biegli wzdłuż plaży, następnie płynęli do boi, a po wyjściu z morza, ponownie biegli do wyznaczonego miejsca na plaży.
Podczas naszych zawodów uczestnicy będą mieli do pokonania etap pływacki na basenie KSOS Centrum al. Powstania Warszawskiego 6, a następnie po ukończeniu przez wszystkich części pływackiej, bieg przełajowy na terenach zielonych KSOS Centrum.
Zawody w aquathlonie wygrywa zawodnik, który uzyska najkrótszy łączny czas z obu konkurencji. Dystans do pokonania będzie zależał od przynależności do kategorii wiekowej.
Celem naszej imprezy sportowej jest zachęcenie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu dzieci z Krakowa i okolic w duchu zdrowej rywalizacji i zasad fair play. W naszych zawodach nie ma przegranych, każdy zawodnik otrzyma po ukończeniu zawodów pamiątkowy medal, a także w czasie trwania zawodów będzie mógł zdobyć wiedzę z zakresu/ nauczyć się pierwszej pomocy od ratowników wodnych.
Liczba miejsc jest ograniczona – istnieje możliwość startu 150 uczestników, liczy się kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty startowej.

DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE:
1. Dzieci I (Pływanie-20 m., Bieg–200 m.) K 7 (dziewczęta 7–8 lat), M 7 (chłopcy 7-8 lat) (urodzeni w latach 2014-2015)
2. Dzieci II (Pływanie-20 m., Bieg–200 m.) K 9 (dziewczęta 9 lat), M 9 (chłopcy 9 lat) (rocznik 2013)
3. Dzieci III (Pływanie-40 m., Bieg–400 m.) K 10 (dziewczęta 10 lat), M 10 (chłopcy 10 lat) (rocznik 2012)
4. Żacy I (Pływanie- 80 m., Bieg-600m.) K 11 (dziewczęta 11 lat), M 11 (chłopcy 11 lat) (rocznik 2011)
5. Żacy II (Pływanie- 120 m., Bieg-600m.) K 12 (dziewczęta 12-13 lat), M 12 (chłopcy 12-13 lat) (rocznik 2009-2010)
6. Młodzicy (Pływanie- 160 m., Bieg-800m.) K 14 (dziewczęta 14-15 lat), M 14 (chłopcy 14-15 lat) (rocznik 2007-2008)

I KSOS Aquathlon, Kraków 14.05.2022 r.
REGULAMIN:

ORGANIZATOR:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydział Edukacji

SPONSORZY I FIRMY WSPIERAJĄCE:
Rada Rodziców KSOS, FreeBulb Fotowoltaika.

CEL IMPREZY:
Wyłonienie zwycięzców I KSOS Aquathlonu w poszczególnych kategoriach wiekowych.6yhb
Popularyzacja aquathlonu, triathlonu, pływania i biegania.
Szukanie i rozwijanie talentów sportowych.
Popularyzacja różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Promocja działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

TERMIN I MIEJSCE:
Termin: sobota, 14.05.2022 r. godzina 9:00
Miejsce: KSOS Centrum, Al. Powstania Warszawskiego 6.
Pływanie: Pływalnia KSOS Centrum, długość 20 m, ilość torów: 6

Bieg: w większości po trawie na terenie obiektów sportowych KSOS Centrum.

Szczegółowy plan trasy dostępny będzie najpóźniej tydzień przed imprezą na stronie ksos.pl

PRZEPISY TECHNICZNE:
Konkurencja pływacka będzie przeprowadzana seriami na czas. Start z wody. Zawodnik na komendę ”na miejsca” trzyma ręką uchwyt słupka startowego. Dopuszcza się wspólne pływanie dziewcząt i chłopców. W konkurencji pływania niedopuszczone są pianki neoprenowe. W najmłodszej kategorii wiekowej dopuszcza się użycie przyboru wypornościowego –„makaronu”.
Konkurencja biegowa zostanie rozegrana seriami/kategoriami wiekowymi ze startu wspólnego w formie biegu przełajowego po pętli ok. 400 m. W przypadku dużej ilości zawodników możliwe będzie rozegranie kilku serii biegu w ramach jednej kategorii wiekowej. W konkurencj biegu obowiązuje zakaz używania kolców lekkoatletycznych.
W poszczególnych kategoriach wygrywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas po zsumowaniu wyników dwóch konkurencji.

POMIAR CZASU:
Ręczny (pływanie),
Elektroniczny (bieg)
– pomiar czasu na biegu dokona firma Sport Timing Poland przy pomocy transponderów (chipów),

– zawodnik otrzymuje chip wraz z pakietem startowym. Zawodnik po ukończeniu biegu ma obowiązek oddania chipa.

KARA CZASOWA ZA FALSTARTY:
W przypadku falstartu podczas pływania lub biegu zawodnikowi doliczona zostanie do wyniku w danej konkurencji kara czasowa -1 sek.

DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE:
Dzieci I (Pływanie-20 m., Bieg–200 m.) K 7 (dziewczęta 7–8 lat), M 7 (chłopcy 7-8 lat) – urodzenini w latach 2014-2015
Dzieci II (Pływanie-20 m., Bieg–200 m.) K 9 (dziewczęta 9 lat), M 9 (chłopcy 9 lat) – rocznik 2013
Dzieci III (Pływanie-40 m., Bieg–400 m.) K 10 (dziewczęta 10 lat), M 10 (chłopcy 10 lat) – rocznik 2012
Żacy I (Pływanie-80 m., Bieg-600m.) K 11 (dziewczęta 11 lat), M 11 (chłopcy 11 lat) – rocznik 2011
Żacy II (Pływanie- 120 m., Bieg-600m.) K 12 (dziewczęta 12-13 lat), M 12 (chłopcy 12-13 lat) – rocznik 2009-2010
Młodzicy (Pływanie- 160 m., Bieg-800m.) K 14 (dziewczęta 14-15 lat), M 14 (chłopcy 14-15 lat) – rocznik 2009-2010

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zwodnicy którzy:

Wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w biurze zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu uczestników).
Uiszczą opłatę startową.
Okażą dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
Przedstawią w Biurze Zawodów podpisane Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka na udział w aquathlonie oraz znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji.
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych aquathlonu organizowanego przez KSOS oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
Elektroniczne: do dnia 9 maja 2022 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: sport-timing.pl . W przypadku wyczerpania limitu zapisy elektroniczne zostaną wstrzymane wcześniej. Po zakończeniu rejestracji on-line, uczestnik powinien dokonać opłaty startowej za pomocą elektronicznego systemu płatności Przelewy24, co gwarantuje pojawienie się na właściwej liście startowej.
W Biurze Zawodów w dniu 05.2022 r. w godz. 8.00 – 8.30 -budynek KSOS Centrum. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zgłoszeń)
LIMIT ZGŁOSZEŃ:
150 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty startowej.

OPŁATA STARTOWA:
25 zł. do 9 maja (płatność elektroniczna poprzez system zapisów https://sport-timing.pl
30 zł w biurze zawodów (gotówka) – brak gwarancji pełnego pakietu startowego.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
PAKIET STARTOWY:
Pakiet startowy otrzymuje zawodnik w obecności opiekuna ustawowego w Biurze Zawodów po przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: numer startowy i chip na bieg, 4 agrafki, posiłek regeneracyjny (woda, owoc, mus owocowy, baton energetyczny), upominek z logo organizatora.
Na mecie biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

NAGRODY:
Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych medale i drobne nagrody rzeczowe.
Puchar dla zwycięzcy w kategorii wiekowej.

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:
Szczegółowy program zawodów będzie podany po zatwierdzeniu listy startowej.

Pływanie – konkurencje będą rozegrane od najdłuższych do najkrótszych (160, 120, 80, 40, 20 m). Część pływacka będzie podzielona na dwie tury wg kategorii wiekowych.
1 Tura zawodników (dotyczy kategorii : K14, M14, K12, M12, K11, M11) zawodnicy urodzeni w latach 2007 – 2011.
godz. 8.00-8.30 – odbiór pakietów startowych.
godz. 8.20-8.45 – możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej,
godz. 8.55 oficjalne otwarcie zawodów dla 1 Tury
godz. 9.00 – 9.40 – rozegranie wyścigów 1 Tury (160, 120, 80 m.)
godz. 10.00 – opuszczenie szatni pływalni przez zawodników 1 Tury
2 Tura zawodników (dotyczy kategorii : K10, M10, K9, M9, K7, M7) zawodnicy urodzeni w latach 2012 – 2015.
godz. 9.30-10.00 odbiór pakietów startowych,
godz. 10.10–10.25 możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej,
godz. 10.35 – oficjalne otwarcie zawodów dla 2 Tury
godz. 10.45–11.10 – rozegranie wyścigów 2 Tury (20, 40 m).
godz. 11.15 – opuszczenie pływalni przez zawodników 2 Tury pływania
Bieg – godz. 11.35-13.15 – rozegranie konkurencji biegu od najdłuższych dystansów do najkrótszych.
Ceremonia dekoracji zwycięzców – godz. 13.40

WYNIKI:

Wyniki zawodów będą opublikowane na stronie internetowej Sport Timing Poland www.sport-timing.pl oraz na stronie internetowej KSOS www.ksos.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnik zawodów winien stosować się do wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki.
Uczestnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
Organizator zapewnia opiekę Ratownika Medycznego podczas trwania imprezy.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony lub poza wyznaczoną trasą, zostaną zdyskwalifikowani.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmie: Kierownik Zawodów i Sędzia Główny.
Pisemne protesty należy zgłaszać do Sędziego Głównego Zawodów do godz. 13.25.
Aktualności dotyczące I KSOS Aquathlonu prosimy sprawdzać na stronie internetowej centrum.ksos.pl/aktualności/ oraz Facebooku. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: aquathlon@ksos.pl
Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i zaleceń Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania rozprzeszczenianiu się zakażeńwirusem COVID 19.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA „AQUATHLON 2022”
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy uczestnik chcący wziąć udział w zawodach AQUATHLON, podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w „AQUATHLONIE”.

Administratorem danych jest : Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą Kraków al. Powstania Warszawskiego 6 Reprezentowany przez Dyrektora KSOS. Kontakt: sekretariat@ksos.pl
KSOS powołał inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres e-mail: iod@ksos.pl
Cel główny: Realizacja zawodów „AQUATHLON 2022”
Cele szczegółowe: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja aquathlonu, triathlonu, pływania i biegania.
Szukanie i rozwijanie talentów sportowych.
Promocja działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
Informacje o odbiorcach danych: Firma SPORT-TIMING Krzysztof Gąsienica z siedzibą ul. Kasprowicza 47b, 34-500 Zakopane, będzie przetwarzać dane w zakresie obsługi informatycznej, technicznej oraz płatności na mocy umowy powierzenia zawartej z KSOS.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia zapisów, przebiegu zawodów oraz rozliczenia oraz przez okres 1 roku dokumenty będą zarchiwizowane dla celów dowodowych. Z dniem 16.05.2023r. dokumentacja zawierająca dane osobowe zostanie bezpowrotnie zniszczona.
Uprawnienia uczestników, rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawą przetwarzania danych jest Regulamin „I KSOS AQUATHLON” w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Regulamin ustalony przez organizatora oraz w oświadczeniu uczestników zaakceptowany i potwierdzony stanowi umowę wiążącą.
Zdjęcia z przebiegu zawodów zostaną umieszczone na stronie www.centrum.ksos.pl Informujemy, iż zdjęcia stanowią prawa autorskie KSOS i wykorzystywane są tylko do promocji własnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest realizacja celów szczegółowych podanych powyżej w związku z art. 6 lit. f RODO.
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Sędzia Główny – Małgorzata Lipowska

Partnerzy Turnieju:

Zapisy elektroniczne: do dnia 9 maja 2022 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:

Tags
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.