Wznowienie zajęć dydaktycznych

Wznowienie zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice, działając zgodnie z wytycznymi MEN, uruchomiliśmy zajęcia w Dziale Gimnastyki Korekcyjnej z wyłączeniem pływania z elementami korektywy.  Zajęcia w grocie solnej w Kurdwanowie Nowym obywać się będą w zmienionym systemie organizacyjnym. O szczegółach poinformują Państwa kierownik Działu  Gimnastyki Korekcyjnej lub uczący nauczyciele – instruktorzy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy KSOS, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszej placówki wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia w KSOS w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania (załączniki). Jeżeli je akceptujesz to wypełnij

 • OŚWIADCZENIE RODZICA (załącznik nr 1)
 • WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA /załącznik nr 2/

i pilnie odeślij na adres mailowy instruktora: imie.nazwisko@ksos.pl

Ilona Barańska – ilona.baranska@ksos.pl
Joanna Batko – joanna.batko@ksos.pl
Katarzyna Chmielińska – katarzyna.chmielinska@ksos.pl
Justyna Chodorowska – justyna.chodorowska@ksos.pl
Agnieszka Cholewa – agnieszka.cholewa@ksos.pl
Ewa Gadek – ewa.gadek@ksos.pl
Agnieszka Glab – agnieszka.glab@ksos.pl
Agnieszka Grochal – agnieszka.grochal@ksos.pl
Ewa Juchowska – ewa.juchowska@ksos.pl
Małgorzata Kołodyńska – malgorzata.kolodynska@ksos.pl
Justyna Kumala – justyna.kumala@ksos.pl
Katarzyna Lasiewicz – katarzyna.lasiewicz@ksos.pl
Joanna Marchewka – joanna.marchewka@ksos.pl
Małgorzata Młynarczyk – malgorzata.mlynarczyk@ksos.pl
Małgorzata Pancerz – malgorzata.pancerz@ksos.pl
Dorota Poznańska – dorota.poznanska@ksos.pl
Katarzyna Smoter – katarzyna.smoter@ksos.pl
Magdalena Staniszewska – magdalena.staniszewska@ksos.pl
Jadwiga Stawiarz – jadwiga.stawiarz@ksos.pl
Izabela Szyma – izabela.szyma@ksos.pl
Paweł Wojas – pawel.wojas@ksos.pl

Wnioski zostaną zweryfikowane dzień przed zajęciami, zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku. Wypełniony wniosek obowiązuje do końca roku szkolnego.

Drzwi wejściowe do placówek zostaną otwarte na 10 min przed godziną rozpoczęcia zajęć.

W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń, a zajęcia w tej grupie będą odbywały się rotacyjnie (w jednym tygodniu jedna grupa, a w drugim kolejni podopieczni, którzy zapisali się później i tak na zmianę).

Rodzice zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji mailowo.

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu KSOS/gimnastyka korekcyjna:

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.

 • Zajęcia korekcyjne prowadzone są na sali gimnastycznej z wyłączeniem zajęć na pływalni.
 • Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 • Na terenie ośrodka i podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczek.
 • Rodzice mogą wchodzić (nie przebywać) z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni
  w KSOS, z zachowaniem dystansu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Nauczyciel prowadzący odbiera dziecko od rodziców 5 min od rozpoczęcia planowych zajęć.
 • Godziny zajęć zgodne z dotychczasowym zapisem na zajęcia.
 • Szatnie będą udostępniane w ograniczonym zakresie – co druga szafka. Zalecane przybycie na zajęcia w stosownym stroju sportowym.
 • Ze względów bezpieczeństwa i konieczności dezynfekcji pomieszczeń po każdych zajęciach, jednostka lekcyjna zostaje skrócona do 35 min.
 • Nie ma możliwości korzystania na zajęciach ze sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych.
 • Po zakończonych zajęciach, nauczyciel odprowadza dziecko do wejścia głównego
  i przekazuje bezpośrednio rodzicom lub opiekunom prawnym.
 • Uczestnik nie może przynosić na zajęcia telefonu komórkowego.
 • Zostanie uruchomiona taka ilość grup, na które pozwoli organizacja pracy KSOS uwzględniająca wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na osobę w sali – z wyłączeniem sprzętów).

REKREACJA I SPORT

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia w KSOS w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania (załączniki). Jeżeli je akceptujesz, to wypełnij

 • OŚWIADCZENIE RODZICA (załącznik nr 1)
 • WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA (załącznik nr 2)

i pilnie odeślij na odpowiedni adres mailowy do instruktora prowadzącego:

Wnioski zostaną zweryfikowane dzień przed konkretnymi zajęciami, zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku. Wniosek obowiązuje do końca roku szkolnego.

W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń, a zajęcia w tej grupie będą odbywały się rotacyjnie (w jednym tygodniu jedna grupa, a w drugim kolejni podopieczni, którzy zapisali się później
i tak na zmianę).

Rodzice zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji mailowo.

Drzwi wejściowe do placówek zostaną otwarte na 10 min przed godziną rozpoczęcia zajęć.

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu placówki – DZIAŁ REKREACJI I SPORTU:

 • Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 • Na terenie ośrodka i podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczek.
 • Rodzice mogą wchodzić (nie przebywać) z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni w KSOS, jeden rodzic z dzieckiem z zachowaniem dystansu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Nauczyciel prowadzący odbiera dziecko od rodziców 5 min od rozpoczęcia planowych zajęć.
 • Godziny zajęć zgodne z dotychczasowym zapisem na zajęcia.
 • Szatnie wewnętrzne będą udostępnione w ograniczonym zakresie – tak, by zachować bezpieczną odległość 2 m od siebie np. co 2 – 3 szafka. Zalecane przybycie na zajęcia w stosownym stroju sportowym.
 • Ze względów bezpieczeństwa i konieczności dezynfekcji pomieszczeń po każdych zajęciach, będą one trwały odpowiednio 35 min lub 80 min.
 • Po zakończonych zajęciach, nauczyciel odprowadza dziecko do wejścia głównego lub wejścia do hali tenisowej i przekazuje bezpośrednio rodzicom lub opiekunom prawnym.
 • Uczestnik nie może przynosić na zajęcia telefonu komórkowego.
 • Zostanie uruchomiona taka ilość grup, na które pozwoli organizacja pracy KSOS uwzględniająca wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na osobę w sali – z wyłączeniem sprzętów).
 • Sale zostaną przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.