Stan jakości wody

Stan jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody

Pływalnia KSOS
al Powstania warszawskiego 6
31-541 Kraków

I. Rodzaj oraz ilość niecek na terenie KSOS Centrum*

  1. Niecka sportowa – obieg I

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Niecka sportowa

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 19.12.2019r.

System cyrkulacji – obieg I

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 12.12.2019r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.