Super Kid – konkurs za najlepszą frekwencję

Super Kid – konkurs za najlepszą frekwencję

Zapraszamy wszystkich uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej do udziału w konkursie za najlepszą frekwencję na zajęciach korekcyjnych.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz świadomego i czynnego udziału w procesie korekcyjnym.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć korekcyjnych na sali.
 3. Konkurs trwa od dnia zapisu dziecka na zajęcia (jednak nie później niż 01.12.2019r.) do 13.06.2020r.
 4. Frekwencja obliczana jest po zakończeniu całego okresu uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z regułą matematyczną i danymi zawartymi w dziennikach zajęć.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja w składzie:
 • Kierownik Działu
 • Nauczyciele Działu
 • Koordynator konkursu Agnieszka Grochal
 1. W czerwcu zostaną wyłonieni uczestnicy z najlepszą frekwencją na zajęciach.
 2. Nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy wykazali się:
 • Frekwencją 90% (nieobecności spowodowane chorobą lub innymi przyczynami, które są usprawiedliwione również wliczane są do ogólnej frekwencji)
 • Wzorowym zachowaniem podczas zajęć
 • Znajomością ćwiczeń domowych
 • Samodzielnie wykonaną pracą zestawu ćwiczeń domowych (wzory do wykonania dostępne u nauczycieli)
 1. Nagrodą będzie dyplom uznania oraz gadżet firmowy.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.