Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,

informujemy iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia teren Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie al. Powstania Warszawskiego 6  jest monitorowany.

Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia następnie zostaną trwale usunięte

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, REGON: 000192169, tel. 12/4115866, email: sekretariat@ksos.pl

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@ksos.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.