Projekty Unijne

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy realizuje projekt termomodernizacji basenów pływackich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 2 119  685,54 zł

Wartość dofinansowania 1 230 716,88 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji dwóch Międzyszkolnych Basenów Pływackich „Nowa Huta”, na os. Kolorowym oraz „Śródmieście” przy ul. Francesco Nullo.

Zakres prac obejmuje m. in. modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż kolektorów słonecznych (os. Kolorowe). dzięki realizacji projektu zwiększy się komfort pracy dla użytkowników obiektów. Zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej w budynkach oraz obniżone zostaną koszty ogrzewania.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.