Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej – Zamówienie Publiczne

Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej – Zamówienie Publiczne

W dniu 13.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 11”.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0371855-7ac9-11ed-b4ea-f64d350121d2

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.