Ogłoszenie o pracę ratownik wodny KSOS Śródmieście

Ogłoszenie o pracę ratownik wodny KSOS Śródmieście

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego zatrudni

ratownika wodnego

 

 

Aby zostać ratownikiem wodnym, osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
 • Posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (patenty, kursy instruktorskie itp.);
 • Spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. osoba musi:
 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (stąd wynika konieczność ukończenia 18. roku życia, wyjątkowo 16. roku dla kobiet)
 2. być zatrudnioną lub pełnić służbę w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub jest członkiem tych jednostek
 3. posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
 4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

 

 • Zakres obowiązków
 1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
 • Warunki pracy i płacy
 1. Umowa o pracę
 2. Wymiar zatrudnienia- 0,25 etatu,
 3. Praca 2-zmianowa, od poniedziałku do soboty,
 4. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
 5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie /ul. Francesco Nullo/
 • Wymagane dokumenty:

1) CV

 

CV proszę kierować na adres mailowy lidia.galara@ksos.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.