08.04.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Międzyszkolnym Basenie Pływackim w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.

08.04.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Międzyszkolnym Basenie Pływackim w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Międzyszkolnym Basenie Pływackim w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23.

do pobrania:

1 SWZ  z załącznikami (w PDF)

załącznik nr 2 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia (przedmiary robót, dokumentacja projektowa i   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót),

3 załączniki do SWZ w wersji edytowalnej,

4 załącznik nr 6 do SWZ: Wzór umowy (w PDF) wraz z załącznikiem (wzór karty gwarancyjnej)

 

20.04.2021 Odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2021

Odpowiedzi do pytań z dnia 16 kwietnia 2021

Balustrada stal nierdzewna

 

20.04.2021 Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2021

Odpowiedzi do pytań z dnia 19 kwietnia 2021

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.