01.12.2020 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

01.12.2020 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

znak sprawy A.272.6.2020 Ogłoszenie nr 759731-N-2020

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów żywnościowych do bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej.

 

Ogłoszenie nr 759731-N-2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

16.12.2020 Informacja z otwarcia ofert

 

Znak Sprawy A.272.6.2020 informacja z otwarcia ofert

 

08.01.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy A.272.6.2020 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

20.01.2021 Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zamieszcza zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej dla zadania nr 7

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.