Oferta pracy – Ratownik wodny

Oferta pracy – Ratownik wodny

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego zatrudni ratownika wodnego

Aby zostać ratownikiem wodnym, osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:
• Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
• Posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (patenty, kursy instruktorskie itp.);
• Spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. osoba musi:
1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (stąd wynika konieczność ukończenia 18. roku życia, wyjątkowo 16. roku dla kobiet)
2. być zatrudnioną lub pełnić służbę w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub jest członkiem tych jednostek
3. posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
• Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

I. Zakres obowiązków
1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.

II. Warunki pracy i płacy
1. Umowa o pracę,
2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu
3. Praca 2-zmianowa, od poniedziałku do soboty,
4. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie /os. Kolorowe/

III. Wymagane dokumenty:
1) CV

CV proszę kierować na adres mailowy jan.smolka@ksos.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.