Modernizacja budynku kortów tenisowych

Modernizacja budynku kortów tenisowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

którego przedmiotem jest modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów.

Dnia 10.10.2017 r. podpisana została umowa na roboty budowlane dotyczące
modernizacji budynku kortów tenisowych na terenie KSOS w Krakowie, al.
Powstania Warszawskiego nr 4, działka nr 455/5, obręb 5, Śródmieście, z
wykonawcą SDR – BUD sp. z o. o. z siedzibą w Krzywaczce, wyłonionym w
trybie postępowania z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1. pkt .1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
tekst jednolity z 2017 r. poz. 1579), tym samym postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.